Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

24. 10. 2023 15:57

Uveřejnění

Uveřejnění o zrušení

Detail uveřejnění zrušení


Datum a čas rozhodnutí o zrušení

24. 10. 2023 15:48

Ustanovení §

§ 127 odst. 1 ZZVZ

Odůvodnění

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Bližší specifikace odůvodnění

Zadavatel dne 24.10.2023 rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odstavce 1 ZZVZ, kdy důvodem zrušení zadávacího řízení je, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, neboť nebyla do konce této lhůty podána žádná nabídka.