Ministerstvo pro místní rozvoj

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Aktuální stav

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/17/V00002636Nákup software na tvorbu, distribuci a analýzu dotazníkůZadánMinisterstvo pro místní rozvoj21. 07. 2017 09:00
DetailN006/17/V00002660Nákup aplikace AdobeZadánMinisterstvo pro místní rozvoj24. 07. 2017 10:00
DetailN006/16/V00001723Úklid a čištění včetně souvisejícího dodání zboží pro resort Ministerstva pro místní rozvojZadánMinisterstvo pro místní rozvoj10. 01. 2017 10:00
DetailN006/17/V00002827Interaktivní tabule multidotyková a s ovládáním gestyZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj24. 07. 2017 10:00
DetailN006/17/V00000415Prezentace evropských fondů na vybraném hudebním festivaluZadánMinisterstvo pro místní rozvoj30. 03. 2017 13:00
DetailN006/16/V00001868Dodávka a zajištění potisku propagačních předmětů pro podporu komunikačních aktivit fondů EUZadánMinisterstvo pro místní rozvoj10. 01. 2017 13:00
DetailN006/15/V00000004Analýza strategických dokumentů pro potřeby efektivnějšího řízení Dohody o partnerstvíZadánMinisterstvo pro místní rozvoj06. 03. 2017 13:00
DetailN006/17/V00000542Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2017 – pilotní nastaveníZadánMinisterstvo pro místní rozvoj27. 03. 2017 12:00
DetailN006/17/V00000377projekt: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0.0/16_014/0000735Ukončení plněníMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/17/V00000379projekt: Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0.0/16_014/0000745Ukončení plněníMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/17/V00000387projekt: Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752Ukončení plněníMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/17/V00000390projekt Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka I, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000774Ukončení plněníMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/17/V00000389projekt Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Ślaskie, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769Ukončení plněníMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000968Stěhovací službyZadánMinisterstvo pro místní rozvoj30. 11. 2016 10:00
DetailN006/16/V00001435Výuka angličtiny týmů zajišťujících koordinaci a realizaci programů nadnárodní evropské územní spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE) v ČRZadánMinisterstvo pro místní rozvoj24. 08. 2016 10:00
DetailN006/17/V00000097Infrastruktura AVIZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj31. 01. 2017 10:00
DetailN006/16/V00001217Zajištění vývoje IS DIS MMR do 30.6.2016ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00001942Tvorba a vydávání příloh o evropských fondechZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj31. 01. 2017 14:00
DetailN006/16/V00000016Rámcová smlouva na zajištění překladatelských služeb pro programy v rámci Cíle Evropská územní spolupráce - překlady z českého jazyka do jazyka německého a naopakZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj21. 11. 2016 13:00
DetailN006/16/V00001880Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020ZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000520Posouzení potenciálu ekonomického rozvoje regionu a většího pozitivního vlivu na nárůst návštěvnosti a rozvoj cestovního ruchu – projekty prioritní osy 2 programu Interreg V-A Česká republika – PolskoZadánMinisterstvo pro místní rozvoj03. 05. 2016 12:00
DetailN006/16/V00001611Monitoring médií část I.ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj30. 09. 2016 10:00
DetailN006/16/V00001673Asistenční podpora pro týmy Národních kontaktních míst programů nadnárodní evropské územní spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg DANUBE) v ČRZadánMinisterstvo pro místní rozvoj20. 10. 2016 11:00
DetailN006/15/V00000086Plánování a nákup reklamního prostoru v tištěných a online médiíchZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj10. 08. 2016 10:00
DetailN006/16/V00001823Dodávka plynu a elektrické energieZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000521Dodávky nábytku - MMRZadánMinisterstvo pro místní rozvoj03. 06. 2016 10:00
DetailN006/16/V00000056Evaluace plnění priorit a specifických cílů a ověření změn rozvojových priorit programu Interreg V-A Česká republika – PolskoZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj05. 09. 2016 10:00
DetailN006/16/V00000501Stavební práce spočívající v rekonstrukci podhledů a dodávky a instalace LED osvětlení v budově Ministerstva pro místní rozvoj – Na Příkopě 390, Praha 1ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj20. 04. 2016 10:00
DetailN006/15/V00000001Kreativní návrh a produkční zajištění kampaně ke startu programového období 2014-2020Ukončení plněníMinisterstvo pro místní rozvoj17. 09. 2015 11:00
DetailN006/15/V00000006Výroba a tisk publikacíZadánMinisterstvo pro místní rozvoj14. 09. 2015 14:00
DetailN006/16/V00000113Část: 3 VZ: Zajištění služeb pro potřeby regionální konference Evropský Habitat v březnu 2016 - Zajištění cateringu pro potřeby konference Evropský Habitat v březnu 2016ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/15/V00000007Část: 4. VZ „Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016" - Spolupráce na organizačním zajištění konference Evropský Habitat v březnu 2016ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj26. 10. 2015 11:00
DetailN006/16/V00001158Rekonstrukce a přestavba vnitřních prostor dvorního traktu objektu umístěného na adrese Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1 na školicí centrumZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000022Habitat - galavečeřeZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000001Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016 (ubytování)ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000074Poskytnutí produkčních služeb pro potřeby konference Evropský Habitat v březnu 2016ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/16/V00000114Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference Evropský Habitat v březnu 2016 (ostraha)ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/15/V00000101Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016 (pronájem prostor)ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj
DetailN006/15/V00000013Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2016ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj17. 03. 2016 14:00
DetailN006/16/V00000081Výběr externích hodnotitelů Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2016 a 2017ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj08. 03. 2016 12:00
DetailN006/16/V00000004Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NENZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj07. 03. 2016 10:00
DetailN006/15/V00000098Dodávky nábytku - MMRZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj12. 04. 2016 10:00
DetailN006/15/V00000016Nákup mediálního prostoru pro kampaň ke startu programového období 2014 - 2020 ZadánMinisterstvo pro místní rozvoj09. 11. 2015 10:00
DetailN006/15/V00000074Propagační předměty pro podporu komunikačních aktivit fondů EUZadánMinisterstvo pro místní rozvoj04. 12. 2015 14:00
DetailN006/15/V00000066Část: 3. VZ: Zajištění služeb pro uspořádání regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016 - Zajištění cateringu pro potřeby konference Evropský Habitat v březnu 2016ZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj29. 12. 2015 11:00
DetailN006/15/V00000017Ostraha budov Ministerstva pro místní rozvojZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj06. 01. 2016 10:00
DetailN006/15/V00000002Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktůZrušenMinisterstvo pro místní rozvoj13. 10. 2015 10:00