Minitendr 20/266_Tisk Regionálních map

Základní informace


Název zadávacího postupu

Minitendr 20/266_Tisk Regionálních map

Systémové číslo NEN

N006/20/V00012436

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00012436

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2020 14:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

01. 06. 2020 14:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Martin

Příjmení

Chládek

E-mail

martin.chladek@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861620

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek

Kód z číselníku NIPEZ

79800000-2

Název z číselníku NIPEZ

Tiskařské a související služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79800000-2

Název z číselníku CPV

Tiskařské a související služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTiskařské a související služby79800000-2Tiskařské a související služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P17V00000266

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2020 14:11Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.