Pořízení SW pro řízení kvality - MMR

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení SW pro řízení kvality - MMR

Systémové číslo NEN

N006/20/V00022717

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00022717

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

995 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 09. 2020 10:31

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 09. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lucie

Příjmení

Zimmermanová

Titul za jménem

MPA.

E-mail

Lucie.Zimmermannova@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151857

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je pořízení systému pro řízení kvality, včetně licencí a implementace SW pro řízení systému kvality a jeho podpora na dobu neurčitou, vč. dalšího rozvoje. Účelem této veřejné zakázky je zajištění systému řízení kvality a strategického řízení na MMR také v digitální podobě a provázání se stávajícími IT systémy. Podrobný technický popis parametrů poptávaného plnění v podobě vzorových konfigurací (determinovaných již používanými produkty a produkty, s nimiž musí být poptávané plnění plně kompatibilní) je uveden v příloze č. 1 Výzvy - Specifikace předmětu plnění.

Kód z číselníku NIPEZ

72261000-2

Název z číselníku NIPEZ

Podpora programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72261000-2

Název z číselníku CPV

Podpora programového vybavení

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 01. 2024 15:34Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail16. 01. 2024 15:33Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail16. 01. 2024 15:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail16. 01. 2024 15:20Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail16. 01. 2024 15:19Uveřejnění účastníků
Detail16. 01. 2024 15:19Uveřejnění výsledku
Detail01. 10. 2020 11:08Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 09. 2020 10:06Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 09. 2020 09:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 09. 2020 10:31Uveřejnění zadávacích podmínek