Část 2 - Agendový informační systém NIPEZ - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Základní informace


Název zadávacího postupu

Část 2 - Agendový informační systém NIPEZ - Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Systémové číslo NEN

N006/20/V00030389

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-040276

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00030389

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 11. 2020 10:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2020 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Aleš

Příjmení

Havránek

E-mail

Ales.Havranek@mmr.cz

Telefon 1

+420 234154210

Předmět


Popis předmětu

Podrobný popis předmětu je uveden v dílčí zadávací dokumentaci pro část 2.

Kód z číselníku NIPEZ

72230000-6

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení na zakázku

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

72230000-6

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení na zakázku

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku
DetailVývoj programového vybavení na zakázku72230000-6Vývoj programového vybavení na zakázku

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 12. 2020 09:30Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 12. 2020 09:11Došlo k uveřejnění dokumentu ZD_část 2_AIS NIPEZ_Ver.2.12.2020.7z.
Detail08. 12. 2020 09:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 11. 2020 10:31Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail13. 11. 2020 10:27Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


13. 11. 2020 02:00F2020-040276Oznámení o zahájení zadávacího řízení