Předběžná tržní konzultace - Projektová dokumentace na obnovu vybavení kotelny v objektu Staroměstské nám. 6

Základní informace


Název zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace - Projektová dokumentace na obnovu vybavení kotelny v objektu Staroměstské nám. 6

Systémové číslo NEN

N006/23/V00013364

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00013364

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 05. 2023 13:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 05. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Květoslava

Příjmení

Hlistová

E-mail

Kvetoslava.Hlistova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861921

Předmět


Popis předmětu

Zadavatel připravuje (nadlimitní) veřejnou zakázku na služby – projektová dokumentace na obnovu kotelny v objektu Staroměstské nám. 6, hlavní CPV kód 71200000-0 Architektonické a související služby, v otevřeném zadávacím řízení, která bude spočívat ve vypracování projektové dokumentace kompletní obnovy stávající plynové kotelny v objektu Ministerstva pro místní rozvoj, na adrese Staroměstské nám. 6, Praha 1, do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně stavebního inženýringu a autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Obnova kotelny bude zahrnovat rekonstrukční práce a revitalizace kotelny v objektu zadavatele, demontáž a likvidaci stávajícího technologického zařízení, včetně záručního servisu a služby nepřetržité pohotovosti. Bližší specifikace stávajícího stavu kotelny v objektu a navrhované obnovy a další nezbytné informace, jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Technický popis stávajícího zdroje tepla a navrhovaná obnova. Zadavatel si vyhrazuje právo, tyto informace doplnit, upřesnit a lépe specifikovat na základě budoucího vývoje situace a získání dalších informací. Rovněž zadavatel upozorňuje, že navrhovaný zdroj tepla může být změněn či upraven na základě budoucího vývoje situace a získání dalších informací, zejména na základě výsledků předběžné tržní konzultace. Předmětem budoucí veřejné zakázky bude uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, na základě, které dodavatel zajistí pro zadavatele projekční práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru a dalších související činnosti nezbytných k úplnému a řádnému provedení stavby obnovy kotelny v objektu zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Předběžná tržní konzultace

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 05. 2023 13:03Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.