CZ V4 PRES - Zajištění doprovodných programů v rámci předsednictví České republiky Visegrádské skupině 2023/2024

Základní informace


Název zadávacího postupu

CZ V4 PRES - Zajištění doprovodných programů v rámci předsednictví České republiky Visegrádské skupině 2023/2024

Systémové číslo NEN

N006/23/V00020502

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-031698

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00020502

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

30. 11. 2023 13:58

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 07. 2023 19:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 08. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Hana

Příjmení

Ivašková

E-mail

hana.ivaskova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861204

Předmět


Popis předmětu

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Část veřejné zakázky na zajištění konání Celostátní konference k územnímu plánování a stavebnímu řádu a část veřejné zakázky na zajištění zasedání Výkonné Rady UNWTO, bude předmětem samostatných, oddělených, jiných zadávacích řízení. Předmětem veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských/výjezdních kongresových akcí spojených s předsednictvím České republiky Visegrádské skupině, a to zejména: a) kompletní koordinace organizace společenských, doprovodných a ostatních akcí pořádaných v rámci předsednictví ČR Visegrádské skupině ve spolupráci se zadavatelem a dle pokynů zadavatele, a to i vůči poskytovateli vybraných prostor a dodavatelům souvisejících dílčích služeb – produkce, technického zajištění (konferenční techniky), moderátorů, odborných průvodců, denního i večerního občerstvení a ubytování organizátorům nebo účastníkům hlavního programu; b) zajištění pronájmu prostor vhodných pro pořádání akcí vysokého významu včetně personálu, grafické navigace a servisních služeb (šatna, recepce v předsálí apod.); c) koordinace účastníků společenských akcí na místě, kontrola jejich akreditace; d) zajištění a rozmístění veškeré navigace pro účastníky v místě konání akce (grafický manuál pro výrobu navigace dodá zadavatel); e) vytvoření kompletního scénáře akce dle instrukcí zadavatele; a ve spolupráci se zadavatelem zajištění plnění odsouhlasené verze v průběhu akce; f) koordinace transferu VIP a ostatních účastníků akce (Dodavatel zajišťuje celkovou koordinaci dopravy, fyzickou dopravu účastníků pouze v rámci akcí, kde je přímo požadována kalkulace dopravy viz příloha č. 1 závazného návrhu rámcové dohody.); g) koordinace jednotlivých řečníků a celého programu akce, včetně doprovodných pražských i případných mimopražských akcí; včetně koordinace moderátora akce, pokud bude využit; h) koordinace informací vůči účastníkům akce v době konání vlastní akce; i) organizace školení BOZP a požární ochrany veškerého personálu přítomného v místě konání akce; j) součinnost při vyhodnocení akcí; k) koordinace služeb přímo hrazených zadavatelem.

Kód z číselníku NIPEZ

79950000-8

Název z číselníku NIPEZ

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79950000-8

Název z číselníku CPV

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Název předmětu

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOrganizování akcí79952000-2Organizování akcí
DetailOrganizace výstav, veletrhů a kongresů79950000-8Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 01. 2024 08:13Uveřejnění písemné zprávy
Detail21. 07. 2023 19:43Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


19. 12. 2023 23:5921. 12. 2023 23:59F2023-058579Oznámení o výsledku zadávacího řízení
19. 07. 2023 13:5521. 07. 2023 14:00F2023-031698Oznámení o zahájení zadávacího řízení