Česko si povídá – akce v regionech

Základní informace


Název zadávacího postupu

Česko si povídá – akce v regionech

Systémové číslo NEN

N006/23/V00023071

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00023071

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 100 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

24. 11. 2023 14:03

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 08. 2023 14:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

14. 09. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lenka

Příjmení

Venclovská

E-mail

lenka.venclovska@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a organizace 40 speciálních debat pořádaných v obcích mimo Prahu, napříč Českou republikou. Rozsah každé akce je 120 minut. Realizací veřejné zakázky zajistí zadavatel plnění sledovaných výstupů projektu (pořádání lokálních eventů v regionech) v rámci projektu financovaného z Norských fondů (FM EHP/Norsko 3) pod názvem „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“ číslo projektu LP-PDP4-001 (dále jen Projekt). Výsledky aktivity rovněž pomohou naplňovat specifické cíle kampaně HateFree Culture, případně dalších aktivit Projektu. Veřejná zakázka s názvem Česko si povídá – akce v regionech je financovaná z projektu „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“ č. projektu LP-PDP4-001, jejíž předpokládaná hodnota činí 2 100 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace 40 speciálních debat pořádaných v obcích mimo Prahu, napříč Českou republikou. Součástí veřejné zakázky je pro každou debatu zajištění prostor, účast 2 známých osobností ze seznamu, který připraví dodavatel a zadavatel ho schválí, účast moderátora (mediátora) a odborníka z předem připraveného seznamu zadavatelem, dodání propagačních materiálů, dopravu a vyplacení honorářů všem 4 hostům, vyúčtování akce.

Kód z číselníku NIPEZ

79956000-0

Název z číselníku NIPEZ

Organizace veletrhů a výstav

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79956000-0

Název z číselníku CPV

Organizace veletrhů a výstav

Název předmětu

Organizace veletrhů a výstav

Textové pole pro popis místa plnění

Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání: ode dne účinnosti smlouvy do 30. 04. 2024. Další podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu smlouvy.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 12. 2023 09:10Uveřejnění písemné zprávy
Detail29. 08. 2023 14:06Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.