Komplexní zajištění konání 24. celostátní konference k územnímu plánování a stavebnímu řádu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Komplexní zajištění konání 24. celostátní konference k územnímu plánování a stavebnímu řádu

Systémové číslo NEN

N006/23/V00023895

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00023895

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 08. 2023 13:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 09. 2023 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Antonín

Příjmení

Hálek

E-mail

antonin.halek@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861177

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je komplexní organizace konání 24. celostátní konference k územnímu plánování a stavebnímu řádu, dále jen „Konference“. Zajištěná služba se bude skládat z jednotlivých částí, které bude dodavatel plnit dle instrukcí zadavatele, dle nabídnutých součástí plnění, a to i vůči poskytovateli vybraných prostor a dodavatelům souvisejících dílčích služeb – produkce, technického zajištění (konferenční techniky), odborných průvodců, denního i večerního občerstvení a ubytování organizátorům nebo účastníkům hlavního programu; Konference se uskuteční v rozsahu 2,5 dne, přičemž v prvním dni se jedná o VIP část vč. doprovodného programu a večerního programu s cateringem. V dalších dvou dnech se jedná o konferenční jednání sestávající se ze zajištění konferenčních prostor s mobiliářem, konferenční techniky s obsluhou, konferenčního cateringu, doprovodného programu s prohlídkami navržených historických objektů, zajištění ubytování a dalších souvisejících konferenčních služeb.

Kód z číselníku NIPEZ

79950000-8

Název z číselníku NIPEZ

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

79950000-8

Název z číselníku CPV

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Název předmětu

Organizace výstav, veletrhů a kongresů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 08. 2023 13:52Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.