Správa a údržba objektu MMR Vinohradská 46

Základní informace


Název zadávacího postupu

Správa a údržba objektu MMR Vinohradská 46

Systémové číslo NEN

N006/23/V00025831

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00025831

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 09. 2023 14:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lenka

Příjmení

Venclovská

E-mail

lenka.venclovska@mmr.cz

Telefon 1

+420 234151834

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je zajišťovat pro zadavatele veškeré činnosti na úseku technické správy a údržby objektu zahrnující provádění pravidelných údržbářských a opravářských služeb v objektu zadavatele na adrese Vinohradská 46, Praha 2 (dále také jen „objekt“), dodání drobného materiálu k zajištění řádného provádění údržbářských a opravářských služeb a službu nepřetržité pohotovosti, a to na základě paušální měsíční odměny. Předmětem veřejné zakázky je dále zajišťování a provádění služby pohotovostního výjezdu, a to na základě hodinově stanovené odměny (sazby). Podrobný popis požadavků zadavatele je uveden v závazném návrhu smlouvy o poskytování služeb, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace a jejích přílohách (dále jen „smlouva“). Více informací naleznete v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

50700000-2

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba vybavení budov

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

50700000-2

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba vybavení budov

Název předmětu

Opravy a údržba technických stavebních zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je objekt zadavatele na adrese Vinohradská 1896/46, Praha 2

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 12. 2023 13:53Uveřejnění účastníků
Detail19. 12. 2023 13:53Uveřejnění výsledku
Detail19. 12. 2023 13:47Uveřejnění písemné zprávy
Detail18. 12. 2023 14:50Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 09. 2023 14:00Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 12. 2023 13:51F2023-058333Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu