Dodávka multifunkčního velkoformátového plotru

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka multifunkčního velkoformátového plotru

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032526

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032526

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 11. 2023 14:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jan

Příjmení

Grundza

E-mail

jan.grundza@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861432

Telefon 2

+420 705894857

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je dodání multifunkčního velkoformátového plotru do centrální reprografie v objektu MMR na adrese Staroměstské náměstí 6, Praha 1, včetně příslušných dokladů a zajištění příslušných práv k zařízení (např. licenční), provedení demontáže, odvozu a následné ekologické likvidace stávajícího multifunkčního velkoformátového plotru, předání dokladu o ekologické likvidaci v souladu s náležitostmi dle příslušných právních předpisů, provedení umístění, montáže a uvedení zařízení do provozu, provedení testu funkčnosti zařízení, provedení zaškolení obsluhy zadavatele, doprava do místa plnění. Podrobná specifikace plnění je uvedena ve vzoru kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

30121100-4

Název z číselníku NIPEZ

Fotokopírovací stroje

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

30121100-4

Název z číselníku CPV

Fotokopírovací stroje

Název předmětu

Fotokopírovací stroje

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail13. 12. 2023 15:36Uveřejnění účastníků
Detail13. 12. 2023 15:36Uveřejnění výsledku
Detail13. 11. 2023 14:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.