Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 5

Základní informace


Název zadávacího postupu

Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 5

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033414

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-053557

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033414

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 11. 2023 14:09

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 01. 2024 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Hana

Příjmení

Ivašková

E-mail

hana.ivaskova@mmr.cz

Telefon 1

+420 224861204

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU v deníku s celostátním dosahem. Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média – placeného celostátního deníku s ekonomickou rubrikou (4 regionální mutace), publikování on-line verze článků během daného měsíce na portálu daného média a propagace výstupů na Facebooku deníku /redakce, existuje-li. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

79341400-0

Název z číselníku NIPEZ

Reklamní kampaně

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79341400-0

Název z číselníku CPV

Reklamní kampaně

Název předmětu

Reklamní kampaně

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailReklamní kampaně79341400-0Reklamní kampaně

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 02. 2024 16:08Uveřejnění písemné zprávy
Detail24. 11. 2023 14:09Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 11. 2023 12:1224. 11. 2023 14:02F2023-053557Oznámení o zahájení zadávacího řízení