Zpracování analýzy procesu pořizování územně plánovacích dokumentací z hlediska časové náročnosti jednotlivých kroků a návrh úpravy nejproblematičtějších kroků

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zpracování analýzy procesu pořizování územně plánovacích dokumentací z hlediska časové náročnosti jednotlivých kroků a návrh úpravy nejproblematičtějších kroků

Systémové číslo NEN

N006/23/V00034321

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00034321

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 11. 2023 13:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martin

Příjmení

Borkovec

E-mail

Martin.Borkovec@mmr.cz

Telefon 1

+420 704657858

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je analýza procesu pořizování aktualizace zásad územního rozvoje, nových územních plánů a změn územních plánů pořizovaných standardním postupem a zkráceným postupem (dále jen analýza) a návrh úpravy nejproblematičtějších kroků. Cílem analýzy je zjistit, jaká je reálná časová náročnost jednotlivých kroků pořizování a které z těchto kroků způsobují během pořizování nejdelší prodlevy. Zhodnocen bude celý proces pořízení od podnětu k pořízení až po vydání. Analýza nebude hodnotit jednotlivé etapy pořízení (např. zadání, zpracování návrhu, veřejné projednán) jako celek, ale zhodnotí jednotlivé kroky, které se během pořizování provádějí (např. posouzení podnětu pořizovatelem, projednání návrhu ve výborech, úprava návrhu pro opakované veřejné projednání). U kroků, které budou vyhodnoceny jako nejproblematičtější, bude navržen postup, jak tyto kroky zefektivnit, včetně návrhu potřebné úpravy legislativy formou odůvodněného paragrafového znění. Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71410000-5

Název z číselníku NIPEZ

Územní plánování

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71410000-5

Název z číselníku CPV

Územní plánování

Název předmětu

Územní plánování

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPrávní služby79100000-5Právní služby
DetailStudie proveditelnosti, poradenství, analýza71241000-9Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
DetailAnalýza průzkumu79311300-0Analýza průzkumu
DetailZeměměřičské služby71355000-1Provádění průzkumu
DetailAnalytické služby71620000-0Analytické služby

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 11. 2023 14:46Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail30. 11. 2023 14:46Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail30. 11. 2023 13:34Uveřejnění zadávacích podmínek