Obec Močovice

Základní informace


Úřední název

Obec Močovice

IČO

00640077

DIČ

CZ00640077

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 773150362

E-mail

miroslav.korinek164@seznam.cz

WWW

www.mocovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mocovice_

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/mocovice

Datum uveřejnění ve VVZ

07. 12. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 12. 2018 10:55

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-042534

Sídlo/místo podnikání


Obec

Močovice

Část obce

Močovice

Číslo popisné

26

PSČ

28601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020