Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras

Základní informace


Úřední název

Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras

IČO

69744009

Právní forma organizace

Svazek obcí

Telefon

+420 602581375

E-mail

starosta@krtiny.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/moravskykras

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-042373

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jedovnice

Část obce

Jedovnice

Ulice

Havlíčkovo náměstí

Číslo popisné

71

PSČ

67906

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064