Nemocnice Hranice a.s.

Základní informace


Úřední název

Nemocnice Hranice a.s.

IČO

47677406

DIČ

CZ47677406

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 581679172

E-mail

react@nemocnice-hranice.cz

WWW

www.nemocnice-hranice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/nemhranice

Datum uveřejnění ve VVZ

31. 03. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

22. 02. 2022 13:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-011835

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hranice

Část obce

Hranice I-Město

Ulice

Zborovská

Číslo popisné

1245

PSČ

75301

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Bankovní spojení


Předčíslí účtu

174

Číslo účtu

1901804764

Kód banky

0600

IBAN

CZ5706000001741901804764

SWIFT

AGBACZPP