Obec Česká Kubice

Základní informace


Úřední název

Obec Česká Kubice

IČO

00253294

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 379793134

E-mail

podatelna@kubice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://pro-za.cz/contracts/da88c8

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecCeskaKubice

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 06. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 06. 2019 22:07

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-020722

Sídlo/místo podnikání


Obec

Česká Kubice

Část obce

Česká Kubice

Číslo popisné

82

PSČ

34532

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032