Obec Dolní Morava

Základní informace


Úřední název

Obec Dolní Morava

IČO

00580911

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 774793541

Telefon 2

+420 721340777

E-mail

starosta@obecdolnimorava.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecDM

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-038321

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dolní Morava

Část obce

Dolní Morava

Číslo popisné

35

PSČ

56169

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.obecdolnimorava.cz/verejne-zakazky-archiv