Obec Hruška

Základní informace


Úřední název

Obec Hruška

IČO

47919779

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 582386715

E-mail

ou@obechruska.cz

WWW

www.obechruska.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecHruska

Datum uveřejnění ve VVZ

30. 04. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

23. 12. 2016 18:57

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-002561

Sídlo/místo podnikání


Obec

Hruška

Část obce

Hruška

Číslo popisné

30

PSČ

79827

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Bankovní spojení


Název účtu

běžný účet

Číslo účtu

28420701

Kód banky

0100

IBAN

CZ2601000000000028420701

SWIFT

KOMBCZPP

Seznam e-tržišť zadavatele


www.profil-zadavatele.czhttps://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hruska_4611/https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hruska_4611/
PROFIL ZADAVATELE - od 1.12.2017https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hruskahttps://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hruska

Další informace


Text
Profil Zadavatele platný od 1.12.2017URL adresa: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hruska