Obec Krčmaň

Základní informace


Úřední název

Obec Krčmaň

IČO

00575640

DIČ

CZ00575640

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 585393018

E-mail

obec@krcman.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecKrcman

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 07. 2019 02:05

Datum vytvoření profilu v NEN

12. 07. 2019 15:10

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-024078

Sídlo/místo podnikání


Obec

Krčmaň

Část obce

Krčmaň

Ulice

Kokorská

Číslo popisné

163

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Bankovní spojení


Název účtu

KB Olomouc a.s.

Číslo účtu

21626811

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP