Obec Černíč

Základní informace


Úřední název

Obec Černíč

IČO

00285722

DIČ

CZ00285722

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 608161854

E-mail

obec@cernic.cz

WWW

www.cernic.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obec_cernic

Datum uveřejnění ve VVZ

11. 11. 2019 02:02

Datum vytvoření profilu v NEN

01. 11. 2019 11:05

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-040248

Sídlo/místo podnikání


Obec

Černíč

Část obce

Černíč

Číslo popisné

10

PSČ

58856

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Číslo účtu

1466970329

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX