Obec Brambory

Základní informace


Úřední název

Obec Brambory

IČO

00640310

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 602288496

E-mail

obec.brambory@cbox.cz

WWW

www.obec-brambory.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecbrambory

Datum uveřejnění ve VVZ

01. 07. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 06. 2021 14:17

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-023622

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brambory

Část obce

Brambory

Číslo popisné

27

PSČ

28601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Bankovní spojení


Název účtu

Komerční banka Kolín

Číslo účtu

12126161

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP