Obec Dobrkovice

Základní informace


Úřední název

Obec Dobrkovice

IČO

00568538

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 577996078

Telefon 2

+420 732822123

E-mail

dobrkovice@volny.cz

WWW

www.dobrkovice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecdobrkovice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-032056

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dobrkovice

Část obce

Dobrkovice

Číslo popisné

61

PSČ

76307

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Bankovní spojení


Číslo účtu

1400535359

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX