Obec Jankov

Základní informace


Úřední název

Obec Jankov

IČO

00245020

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 387982133

E-mail

obec@jankovcb.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecjankov

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 12. 2018 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

15. 12. 2018 14:43

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-043764

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jankov

Část obce

Jankov

Číslo popisné

46

PSČ

37384

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031