OBEC KOCBEŘE

Základní informace


Úřední název

OBEC KOCBEŘE

IČO

00278009

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724180083

E-mail

starosta@kocbere.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obeckocbere

Datum uveřejnění ve VVZ

01. 12. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 11. 2020 12:39

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-042508

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kocbeře

Část obce

Nové Kocbeře

Číslo popisné

53

PSČ

54464

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052