Obec Lutopecny

Základní informace


Úřední název

Obec Lutopecny

IČO

00287474

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 573338474

E-mail

ou@lutopecny.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obeclutopecny

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 04. 2019 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 04. 2019 13:16

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-013175

Sídlo/místo podnikání


Obec

Lutopecny

Část obce

Lutopecny

Číslo popisné

1

PSČ

76701

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.zinfo.cz/ico/00287474