Obec Nové Dvory

Základní informace


Úřední název

Obec Nové Dvory

IČO

00842231

Právní forma organizace

Obec

Telefon

+420 724300463

E-mail

obec@novedvory.eu

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecnovedvory

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-002605

Sídlo/místo podnikání


Obec

Nové Dvory

Část obce

Nové Dvory

Číslo popisné

70

PSČ

59212

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063