Obec Olbramice

Základní informace


Úřední název

Obec Olbramice

IČO

00635669

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 737181098

E-mail

obec@olbramice.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecolbramice

Datum uveřejnění ve VVZ

10. 01. 2020 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

09. 01. 2020 22:08

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-001096

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olbramice

Část obce

Olbramice

Číslo popisné

56

PSČ

78322

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071