Obec Olešná

Základní informace


Úřední název

Obec Olešná

IČO

00267988

DIČ

CZ00267988

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724176389

Telefon 2

+420 733626064

E-mail

obec.olesna@tiscali.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecolesnahb

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 07. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 07. 2021 10:11

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2021-025676

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olešná

Část obce

Olešná

Číslo popisné

29

PSČ

58001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063