Obec Písečné

Základní informace


Úřední název

Obec Písečné

IČO

00842206

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 732539694

E-mail

starosta@obec-pisecne.cz

WWW

https://obec-pisecne.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecpisecne

Datum uveřejnění ve VVZ

30. 03. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 02. 2021 17:28

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-010754

Sídlo/místo podnikání


Obec

Písečné

Část obce

Písečné

Číslo popisné

25

PSČ

59301

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

Písečné - Komerční banka

Číslo účtu

7000726751

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP