Obec Ratíškovice

Základní informace


Úřední název

Obec Ratíškovice

IČO

00285242

DIČ

CZ00285242

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724390481

E-mail

lukas.bravenec@pmcs.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecratiskovice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-008480

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ratíškovice

Část obce

Ratíškovice

Ulice

U Radnice

Číslo popisné

1300

PSČ

69602

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00285242