Obec Rokle

Základní informace


Úřední název

Obec Rokle

IČO

00262129

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 775522226

E-mail

urad@obecrokle.cz

WWW

www.obecrokle.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecrokle

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2019-016151

Sídlo/místo podnikání


Obec

Rokle

Část obce

Rokle

Číslo popisné

3

PSČ

43201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042