Obec Stašov

Základní informace


Úřední název

Obec Stašov

IČO

00233811

Právní forma organizace

Obec

Telefon

+420 725021347

E-mail

obec@obecstasov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecstasov

Datum uveřejnění ve VVZ

17. 02. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 02. 2023 14:20

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-007468

Sídlo/místo podnikání


Obec

Stašov

Část obce

Stašov

Číslo popisné

114

PSČ

26751

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ