OBEC SVĚTÍ

Základní informace


Úřední název

OBEC SVĚTÍ

IČO

00653462

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 606649132

E-mail

obec@sveti.cz

WWW

www.sveti.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.vhodne-uverejneni.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecsveti

Datum uveřejnění ve VVZ

06. 01. 2022 00:01

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 01. 2022 07:25

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-000492

Sídlo/místo podnikání


Obec

Světí

Část obce

Světí

Číslo popisné

1

PSČ

50312

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052