Obec Svídnice

Základní informace


Úřední název

Obec Svídnice

IČO

00270997

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 724157629

E-mail

melc@atlas.cz

WWW

http://www.obecsvidnice.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecsvidnice

Datum uveřejnění ve VVZ

15. 06. 2021 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

15. 06. 2021 09:10

Evidenční číslo profilu ve VVZ

NEN-599247

Sídlo/místo podnikání


Obec

Svídnice

Část obce

Svídnice

Číslo popisné

99

PSČ

53824

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053