Obec Valeč

Základní informace


Úřední název

Obec Valeč

IČO

00290637

DIČ

CZ00290637

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 775654560

E-mail

obec.valec@email.cz

WWW

obecvalec.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecvalec

Datum uveřejnění ve VVZ

28. 01. 2020 02:04

Datum vytvoření profilu v NEN

27. 01. 2020 14:13

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-003605

Sídlo/místo podnikání


Obec

Valeč

Část obce

Valeč

Číslo popisné

109

PSČ

67553

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB

Předčíslí účtu

94

Číslo účtu

17219711

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP