Obec Věž

Základní informace


Úřední název

Obec Věž

IČO

00268453

DIČ

CZ00268453

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 727851973

E-mail

starosta@obecvez.cz

WWW

www.obecvez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00268453

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obecvez

Datum uveřejnění ve VVZ

20. 02. 2020 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 02. 2020 11:54

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2020-006639

Sídlo/místo podnikání


Obec

Věž

Část obce

Věž

Číslo popisné

17

PSČ

58256

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Bankovní spojení


Název účtu

Obec Věž