Obec Žádovice

Základní informace


Úřední název

Obec Žádovice

IČO

00285510

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 777595086

E-mail

zatloukal@grantpoint.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/obeczadovice

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-009372

Sídlo/místo podnikání


Obec

Žádovice

Část obce

Žádovice

Číslo popisné

41

PSČ

69649

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c265fdf8-044f-44e5-b36e-df4ca53c617909. 03. 2022