MS Praha – propojovací lávka k obj. CH-JANM - PD, AD, IČ a BOZP

Základní informace


Název zadávacího postupu

MS Praha – propojovací lávka k obj. CH-JANM - PD, AD, IČ a BOZP

Systémové číslo NEN

N006/23/V00000296

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00000296

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 02. 2023 13:41

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jana

Příjmení

Bayerová

E-mail

jbayerova@msoud.pha.justice.cz

Telefon 1

+420 221932626

Předmět


Popis předmětu

Zhotovení projektové dokumentace na výstavbu propojovací lávky k objektu „CH“ Městského soudu v Praze, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, (zhotovení dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, zhotovení dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro zadání veřejné zakázky a úkony při výběru zhotovitele stavby, výkon autorského dozoru, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kód z číselníku NIPEZ

71200000-0

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické a související služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

71200000-0

Název z číselníku CPV

Architektonické a související služby

Název předmětu

Architektonické a související služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 01. 2024 15:10Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail08. 01. 2024 14:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 01. 2024 14:59Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 11. 2023 13:27Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail29. 11. 2023 13:02Uveřejnění dodatku smlouvy29. 11. 2023 13:32Jana Bayerová
Detail28. 02. 2023 13:45Uveřejnění účastníků
Detail28. 02. 2023 13:45Uveřejnění výsledku
Detail28. 02. 2023 13:41Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.