Všehrdy - Výměna oken na objektu č. 14 Tělocvična, Odd. výkonu trestu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Všehrdy - Výměna oken na objektu č. 14 Tělocvična, Odd. výkonu trestu

Systémové číslo NEN

N006/23/V00018509

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00018509

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 06. 2023 09:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2023 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Radek

Příjmení

Podmanický

E-mail

rpodmanicky@vez.vse.justice.cz

Telefon 1

+420 474697112

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová. Výplně budou dodány včetně skel a kování a budou doplněny vnitřními a vnějšími parapety z PVC. Rozsah dodávek a prací je specifikován Výzvou k podání nabídky odst. 2. Předmět veřejné zakázky. Rozměry oken jsou určeny pouze dle skutečně naměřených stavebních otvorů Zadavatelem, před podáním nabídky je bezpodmínečně nutné provést zaměření skutečných rozměrů oken a parapetů na místě. Součástí akce bude dále likvidace veškerého vzniklého odpadu, doložení prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů. S majetkem, na kterém se navrhuje provedení akce, má příslušnost hospodařit Vězeňská služba ČR. Objekty jsou umístěny na stavební parcele č. 107, zapsané na LV č. 33 pro k. ú. Všehrdy, Obec Všehrdy u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2023 11:16Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 10. 2023 06:39Uveřejnění účastníků
Detail10. 10. 2023 06:39Uveřejnění výsledku
Detail25. 08. 2023 06:57Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail12. 07. 2023 10:23Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 07. 2023 10:20Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail12. 07. 2023 10:18Došlo k uveřejnění dokumentu DOPLNĚNÍ A UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK K VÝZVĚ-výzva k podání nabídky ,, Výměna oken na objektu č. 14 Tělocvična, Odd. výkonu trestu.docx.
Detail28. 06. 2023 09:50Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.