Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

22. 12. 2023 11:38

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


90 Spr 930/20212023586 366,00484 600,00