Okresní soud v Chomutově

Základní informace


Úřední název

Okresní soud v Chomutově

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SOUCV

IČO

00024848

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 474698465

E-mail

mprochazkova@osoud.chv.justice.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Chomutov

Část obce

Chomutov

Ulice

Na Příkopech

Číslo popisné

663

PSČ

43001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost