Okresní soud ve Svitavách

Základní informace


Úřední název

Okresní soud ve Svitavách

IČO

00025011

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 461352811

Fax

+420 461352837

WWW

www.justice.cz/ossvy

E-mail

posta@osoud.svy.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Svitavy

Část obce

Předměstí

Ulice

Dimitrovova

Číslo popisné

679

Číslo orientační

33

PSČ

56802

Stát - kód

CZ