Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – II. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – II. etapa

Systémové číslo NEN

N006/23/V00031065

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00031065

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 10. 2023 14:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 01. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Markéta

Příjmení

Kalíková

E-mail

mkalikova@osoud.phaz.justice.cz

Telefon 1

+420 257199241

Telefon 2

+420 773783344

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu Okresního soudu Praha-západ spočívající v optimalizaci prostoru. Jedná se o nemovitou kulturní památku (památková rezervace). Bližší specifikace předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 6 této zadávací dokumentace) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 7 této zadávací dokumentace) a v závazném návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail01. 02. 2024 13:06Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail01. 02. 2024 13:01Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.pdf.
Detail01. 02. 2024 13:00Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek.pdf.
Detail15. 01. 2024 14:53Došlo k uveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 dotaz ze dne 15.1.2024.pdf.
Detail10. 01. 2024 16:18Došlo k uveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 dotaz ze dne 9.1.2024.pdf.
Detail10. 01. 2024 16:16Došlo k uveřejnění dokumentu Příloha ZD č. 4 - Návrh smlouvy o dílo - po změně platebních podmínek.docx.
Detail11. 12. 2023 17:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 12. 2023 17:24Došlo k uveřejnění dokumentu Oznámení o změně zadávacích podmínek dne 11.12.2023.pdf.
Detail11. 12. 2023 16:40Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 12. 2023 10:05Došlo k uveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 dotaz ze dne 9.12.2023.pdf.

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.