OSZ Svitavy - rekonstrukce výtahu pro dopravu osob

Základní informace


Název zadávacího postupu

OSZ Svitavy - rekonstrukce výtahu pro dopravu osob

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032091

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032091

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 250 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

08. 11. 2023 13:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 11. 2023 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Helena

Příjmení

Kubíčková

E-mail

hkubickova@ksz.hrk.justice.cz

Telefon 1

+420 495540102

Předmět


Popis předmětu

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové požaduje provést rekonstrukci výtahu pro dopravu osob v administrativní budově Okresního státního zastupitelství ve Svitavách v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Jedná se o modernizaci výtahu uvnitř stávajícího objektu, stavby pro administrativu, o 5-ti nadzemních podlažích. Stávající výtah nevyhovuje a bude kompletně demontován a nahrazen novým výtahem včetně technologie. Nový výtah bude s nosností 480 kg, s rychlostí 1 m/s. Nová výtahová kabina bude o rozměrech 1080 x 1250 mm. Kabinové dveře budou teleskopické o rozměrech 800 x 2000 mm. Šachetní dveře budou teleskopické o stejných rozměrech. Stroj výtahu bude umístěn pod stropem šachty. Dveře budou přichyceny v horní a spodní části otvoru k šachtě. Stávající stropní a svislé konstrukce objektu jsou železobetonové panely. Výtahová šachta je z cihel plných. Konstrukce byly navrženy podle současně platných předpisů a únosnosti i mezní stav použitelnosti. Součástí dodávky je přívodní kabeláž k výtahu ze stávajícího rozvaděče, včetně revizní zprávy. Šachetní dno bude vyspraveno. Dojde k vyspravení úpravy nových otvorů jak vyspravení novými omítkami, tak výmalby.

Kód z číselníku NIPEZ

45313100-5

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž výtahů

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

45313100-5

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž výtahů

Název předmětu

Instalace a montáž výtahů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 12. 2023 12:44Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail04. 12. 2023 12:40Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail04. 12. 2023 12:32Došlo k uveřejnění dokumentu OSZ_SY_ZAZNAM_ROZH_O_V_NN.docx.
Detail04. 12. 2023 12:31Došlo k uveřejnění dokumentu OSZ_SY_ZAZNAM_VYBER_DODAVATELE.docx.
Detail21. 11. 2023 08:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 11. 2023 13:11Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.