Okresní soud v Písku

Základní informace


Úřední název

Okresní soud v Písku

IČO

00024660

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 382731111

Fax

+420 382217195

WWW

http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=160&j=170&k=1

E-mail

podatelna@osoud.psk.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Písek

Část obce

Vnitřní Město

Ulice

Velké náměstí

Číslo popisné

121

Číslo orientační

17

PSČ

39701

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

OS Písek

Číslo účtu

629271

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP