Provádění revizí elektrospotřebičů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provádění revizí elektrospotřebičů

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033285

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033285

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 11. 2023 10:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Berka

E-mail

jberka@osoud.plzm.justice.cz

Telefon 1

+420 377869207

Telefon 2

+420 737853477

Fax

+420 377869202

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této Výzvy je: 1. Zajištění pravidelných zkoušek a revizí nepřipevněných elektrospotřebičů držených v ruce a ručního nářadí, ostatních nepřipevněných elektrospotřebičů a prodlužovacích šňůr (dále jen elektrospotřebičů) dle ČSN 33 1600 ed. 2. v platném znění (dále jen „ČSN“) používaných Objednatelem, což znamená: a) provedení zkoušek a revizí v rozsahu určeném ČSN a požadavky zadavatele, b) vést revizní plán a evidenci o provedených zkouškách a revizí, nést odpovědnost za dodržení termínů následných zkoušek a revizí, c) doplnění nových elektrospotřebičů do soupisu (sestavy) zkoušek a revizí včetně vyplnění všech předepsaných údajů, pokud nový elektrospotřebič nemá Objednatelem přidělené inventární číslo, přidělí mu Poskytovatel evidenční číslo pro potřeby zkoušek a revizí a tím elektrospotřebič fyzicky označí, d) vystavení zprávy o provedených zkouškách a revizích elektrospotřebičů u všech revidovaných zařízení v tištěné podobě, tuto také vést a předat Objednateli v editovatelné elektronické podobě (MS Excel), e) v průběhu roku na základě konkrétního požadavku oprávněných osob Objednatele vyhotovovat technický a odborný posudek na vyřazovaný majetek. 2. Provádění zkoušek a revizí mimo plánované termíny (např. u nového, nebo již používaného elektrospotřebiče, který nebyl používán a byl skladován déle než 12 měsíců, při zatopení objektu, úderu blesku, mechanickém poškození apod.) na základě konkrétního požadavku odpovědných zaměstnanců Objednatele. Bližší specifikace předmětu a podmínek plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Kód z číselníku NIPEZ

71356100-9

Název z číselníku NIPEZ

Technická kontrola

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

71356100-9

Název z číselníku CPV

Technická kontrola

Název předmětu

Technická kontrola

Textové pole pro popis místa plnění

Okresní soud Plzeň-město, Nádražní 325/7

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2024 08:21Uveřejnění účastníků
Detail03. 01. 2024 08:21Uveřejnění výsledku
Detail11. 12. 2023 13:56Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 11. 2023 10:30Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.