KS Ostrava - nákup kuchyňské linky

Základní informace


Název zadávacího postupu

KS Ostrava - nákup kuchyňské linky

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033563

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033563

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

24 793,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 11. 2023 10:36

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 12. 2023 06:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Petra

Příjmení

Libicová

Funkce/pracovní pozice

správce majetku, správce veřejných zakázek

E-mail

plibicova@ksoud.ova.justice.cz

Telefon 1

+420 596153231

Předmět


Popis předmětu

nákup kuchyňské linky - viz. Technická specifikace v Příloze č. 1

Kód z číselníku NIPEZ

39141400-6

Název z číselníku NIPEZ

Kuchyňské linky

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

39141400-6

Název z číselníku CPV

Kuchyňské linky

Název předmětu

Kuchyňské linky

Textové pole pro popis místa plnění

Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř.. 34, 728 81

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
Detailkuchyňská linka39141400-6Kuchyňské linkykuchyňská linka - viz. Technická specifikace v Příloze č. 1

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 12. 2023 10:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail15. 12. 2023 07:28Uveřejnění účastníků
Detail15. 12. 2023 07:28Uveřejnění výsledku
Detail23. 11. 2023 10:36Uveřejnění zadávacích podmínek