Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Základní informace


Úřední název

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KSZCB

IČO

00026026

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 386798111

E-mail

podatelna@ksz.cbu.justice.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

České Budějovice

Část obce

České Budějovice 7

Ulice

Goethova

Číslo popisné

1949

Číslo orientační

2

PSČ

37001

Stát - kód

CZ