Obec Kladno

Základní informace


Úřední název

Obec Kladno

IČO

00270253

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 725073548

E-mail

starosta@obec-kladno.cz

WWW

www.obec-kladno.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ouklad

Datum uveřejnění ve VVZ

30. 05. 2022 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

30. 05. 2022 19:51

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-021009

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kladno

Část obce

Kladno

Číslo popisné

84

PSČ

53901

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ053

Bankovní spojení


Název účtu

Obec Kladno

Předčíslí účtu

94

Číslo účtu

5619531

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP